ISBN: 83-87251-40-2 (e-ISBN: 978-83-87251-42-0)

Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej, Mirosław Bochenek,

Format: 165x240 mm
208 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 1999

Cena: 19,95


Kup książkę


Mirosław Bochenek

Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej


[Opis] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

Książka adresowana jest do pracowników nauki oraz studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, praktyków gospodarczych i polityków.

Autor przedstawił ewolucję poglądów na temat racjonalności w polskiej teorii ekonomii od drugiej połowy XVIII w. do ostatniej dekady wieku XX. Ponieważ tradycyjne ujęcie racjonalności, wg autora, nie odpowiada wyzwaniom współczesnej gospodarki, zaproponował nową koncepcję, w której uwzględnił kwestie zaspokojenia potrzeb podstawowych, pełnego zatrudnienia, równowagi ekologicznej, liberalizacji handlu światowego, redukcji wydatków zbrojeniowych, zmiany struktury konsumpcji oraz zmiany hierarchii wartości z mieć na być.

Rozważania autora mają charakter interdyscyplinarny, przemyślenia ekonomiczne przeplatają się z dociekaniami podejmowanymi przez filozofów, prakseologów, ekologów i psychologów. Takie ujęcie pozwala lepiej zrozumieć złożoność koncepcji racjonalności, a jej wdrożenie mogłoby poprawić stan gospodarowania człowieka.
(zwiń opis)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Miejsce i rola racjonalności gospodarowania w teorii ekonomii

Pojęcie i rodzaje racjonalności

Zasada, teoria i paradygmat racjonalnego gospodarowania

Racjonalność mikroekonomiczna, makroekonomiczna i globalna

Socjalistyczna gospodarka planowa a racjonalność

Nowa koncepcja racjonalności w ekonomii

Uwagi końcowe

Bibliografia

Indeks osobowy
(zwiń spis treści)