ISBN: 83-87251-70-4

Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Aleksander Łukaszewicz,

Format: 165x240 mm
284 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2001

Cena: 12,60
(19.95) zł


Kup książkę

Aleksander Łukaszewicz

Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci


[Opis] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

Praca naukowa adresowana do osób zajmujących się ekonomią, które chcą dojrzeć w niej coś więcej niż tylko umiejętność posługiwania się bieżącym rachunkiem efektywnościowym. Można nawet rzec, że jest ona prowokacją wobec szablonowych, jednowymiarowych koncepcji i mechanicznego pojmowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych.

Autor prowadzi w niej dociekania na temat dylematów własności, racjonalności gospodarczej oraz wzrostu i rozwoju gospodarczego, szeroko wykorzystując światową literaturę odnoszącą się do poruszanych i rozważanych problemów. Przywołuje poglądy wielu autorów, wzajemnie przeciwstawne i często otwarcie polemiczne. Włączając się w nurt tych rozważań i polemik, autor nadał książce w wielu fragmentach formę dialogu, w którym zajmuje swoje stanowisko.

Przedstawione poglądy i opinie wybitnych ekonomistów tworzą często spójne paradygmaty, będące wykładnią teoretyczną istniejących zjawisk i kontekstów praktycznych.
(zwiń opis)