ISBN: 978-83-64928-15-4 (e-ISBN: 978-83-64928-16-1)

Ekonomia Karola Marksa, Leszek J. Jasiński,

Format: 165x240 mm
248 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2020

Cena: 49,90


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Leszek J. Jasiński

Ekonomia Karola Marksa

błędy • niedokładności • prawdy[Opis] [Spis treści] [Demo]Autor na tle ekonomii współczesnej przeprowadza analizę poglądów Karola Marksa na sprawy gospodarcze i społeczne. Bada teorię Marksa pod względem jej zgodności z rzeczywistością: punktuje jej błędy, znajduje nieścisłości – ale i wskazuje prawdy. Czym jest zbudowana przez Marksa teoria ekonomiczna? Czego, wbrew powszechnym wyobrażeniom, w niej nie ma? Jak oceniać komponenty dorobku tego niezwykłego autora? Co w jego spuściźnie okazało się błędem, niedokładnością, a co prawdą? Co nadaje myśli Marksa wielką żywotność? Czy jest ona w stanie pomóc współczesnej gospodarce? Na ile pozwala zrozumieć jej problemy? Autor rozpatruje ważny fragment dziejów ekonomii, między innymi prezentując sposoby wykorzystywania postulatów Marksa oraz efekty zmian gospodarczych dokonanych z pozycji marksistowskich.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Karol Marks – życie i dokonania. Jak ruszyć bryłę świata?

2. Marksowskie i marksistowskie. Odmiany marksizmu

3. Ekonomia jako nauka. Czym ma być i czemu służyć?

4. Teoria wartości oparta na pracy. Gdzie jest ekonomiczny eter?

5. Teoria wartości dodatkowej. Na czym polega wyzysk?

6. Sektorowe stopy zysku. Nieudowodniona zbieżność korzyści

7. Reprodukcja w krótkim i długim okresie. Anarchia produkcji

i spadek stopy zysku?

8. Alienacja pracy. Idealizm w materializmie!

9. Akumulacja kapitału. Pięta achillesowa systemu rynkowego

10. Pierwotna akumulacja kapitału. Wysokie koszty rozwoju!

11. Determinizm ekonomiczny. Jak bardzo byt kształtuje świadomość?

12. Nieuchronne samozniszczenie kapitalizmu. Od wspólnoty pierwotnej

przez kapitalizm do komunizmu?

13. Wizja nowej rzeczywistości. Każdemu według potrzeb?

14. Sprawiedliwość społeczna. Obrzeża marksizmu!

15. Zmiany własnościowe. Podzwonne dla sektorów prywatnego i zbiorowego

16. Klasa robotnicza. Awangarda przemian ekonomicznych?

17. Marksizm ekonomiczny i ideologiczny. Na szlakach budowy

komunizmu

18. Twórca teorii filozoficzno-gospodarczo-politycznej. Ekonomista

czy myśliciel ekonomiczny?

19. Dlaczego wiecznie żywy? Wersja hard czy wersja light?

20. Poprawić współczesny świat! Marksizm w krainie ekonomicznej

praktyki

21. Oceny poglądów Karola Marksa. Głosy nieobojętne

Indeks osobowy

Spis tabel i rysunków
(zwiń spis treści)