ISBN: 83-87251-00-3

Ciągłość i transformacja gospodarki, Paweł Glikman, Mieczysław Kabaj, Tadeusz Muszkiet,

Format: 165x240 mm
304 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 1997

Cena: 8,82
(16.8) zł


Kup książkę

Paweł Glikman, Mieczysław Kabaj, Tadeusz Muszkiet

Ciągłość i transformacja gospodarki

Zasoby kapitału, pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2000–2010


[Opis] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

Książka jest analizą potencjału produkcyjnego gospodarki polskiej, istniejącego na początku procesu transformacji (przełom 1989 i 1990 r.), jego zmian i wykorzystania do 2000–2010 roku. Przez potencjał produkcyjny rozumie się tu zasoby obejmujące trzy elementy: majątek trwały, zasoby pracy i zasoby energetyczne kraju. Każdy z tych elementów jest przedmiotem oddzielnych opracowań stanowiących części książki.

Reprodukcja majątku trwałego – prof. dr hab. Paweł Glikman.

Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie. Elementy prozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego – prof. dr hab. Mieczysław Kabaj.

Potencjał energetyczny Polski i jego wykorzystanie. Diagnoza i prognoza do 2010 r. – doc. dr inż. Tadeusz Muszkiet.

W prezentowanej pracy wspólna jest jej konstrukcja, jednak opinie wyrażane przez autorów nie są wynikiem uzgodnionych stanowisk, lecz własnych przemyśleń i ocen analizowanych zjawisk.
(zwiń opis)

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Część 1.Reprodukcja majątku trwałego

1. Dziedzictwo

2. Recesja transformacyjna

3. Wzrost porecesyjny

Aneks A. Przesłanki i metody obliczeń

Aneks B. Kształtowanie się kosztów

Część 2. Zasoby pracy, zatrudnienie i bezrobocie. Elementy prozatrudnieniowej dualnej strategii rozwoju gospodarczego

Wstęp

4. Rozwój i zatrudnienie zasobów pracy

5. Metody i środki przeciwdziałania bezrobociu

6. Metody i środki promowania produktywnego zatrudnienia
(zwiń spis treści)