ISBN: 83-87251-45-3 (e-ISBN: 978-83-87251-32-1)

Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej, Franciszek Gajek,

Format: 165x240 mm
148 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 1999

Cena: 8,82
(36.67) zł

Drukowany nakład wyczerpany

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Franciszek Gajek

Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej[Opis] [Spis treści]W grudniu 1998 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej o szczególnych zasadach rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Obowiązuje ono również w tych zakładach niepublicznych, które są finansowane ze źródeł publicznych. Dla niektórych zakładów ta nowa regulacja może wydawać się trudna do wprowadzenia. Dlatego intencją tego opracowania jest pomoc w pokonywaniu napotkanych ewentualnych trudności. Natomiast dla tych Czytelników, którzy dotychczas nie zajmowali się szczegółowo rachunkiem kosztów w opiece zdrowotnej, opracowanie to powinno być pewnego rodzaju przewodnikiem. Ogólnie więc można powiedzieć, że starałem się w tym opracowaniu odpowiedzieć na następujące pytania: - Jak wdrażać rachunek kosztów? - Jak wykorzystać zebrane dane? W prezentowanej książce Autor omawia: - koszty i ich rodzaje w opiece zdrowotnej, - ewidencję kosztów i zdarzeń w zakładach opieki zdrowotnej, - nowe systemy rachunku kosztów w szpitalnej i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, - organizację prac nad rachunkiem kosztów leczenia szpitalnego, - wykorzystanie wyników analiz oraz informacji ekonomicznych i medycznych w zarządzaniu wewnętrznym, w kontaktach z kasami chorych i innymi nabywcami świadczeń medycznych oraz tworzeniu standardów postępowania medycznego, - perspektywy wykorzystania systemów informacji w jednostkach służby zdrowia. Książka przeznaczona dla kadr kierowniczych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dla ich organów założycielskich, dla pracowników działów księgowości, kas chorych, uczestników kursów i szkoleń z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania oraz studentów wydziałów ekonomii i zarządzania różnych szkół wyższych.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Od autora

Wybrane elementy rachunku kosztów oraz słownik pojęć

Ewidencja kosztów i zdarzeń w zakładach opieki zdrowotnej w latach 1990–1998

Nowe systemy rachunku kosztów w szpitalnej i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Organizacja prac nad rachunkiem kosztów w województwie olsztyńskim w latach 1997–1998 oraz prognoza działań

Wykorzystanie wyników analiz kosztów i innych informacji zawartych w systemie

Opis założeń nowego rozporządzenia MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Przewidywana ewolucja systemów informacji ekonomicznych i ich przyszłe wykorzystanie

Aneks
(zwiń spis treści)