ISBN: 83-87251-69-0 (e-ISBN: 978-83-87251-41-3)

Rezerwy kapitału trwałego w Polsce, Paweł Glikman, Joanna Kotowicz-Jawor, Zbigniew Żółkiewski,

Format: 165x240 mm
224 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2000

Cena: 12,60
(46.67) zł


Kup książkę

Paweł Glikman, Joanna Kotowicz-Jawor, Zbigniew Żółkiewski

Rezerwy kapitału trwałego w Polsce


[Opis] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

Książka naukowa stanowiąca analizę przeprowadzonych przez autorów badań na temat wykorzystania zdolności produkcyjnych w Polsce.

Tematyka książki obejmuje następujące problemy: rezerwy kapitału trwałego a rentowność produkcji;

wykorzystanie zdolności produkcyjnych; wpływ na ceny i koszty oraz metody badania;

ocena rezerw kapitału trwałego w Polsce;

gospodarka majątkiem trwałym przedsiębiorstw w okresie transformacji (wyniki badań empirycznych);

ocena środków trwałych za pomocą metod stosowanych w krajach OECD.
(zwiń opis)

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Rezerwy kapitału trwałego a rentowność produkcji

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych a zmiany cen i kosztów

Przegląd metod wykorzystania zdolności produkcyjnych w Polsce i na świecie

Ocena rezerwy kapitału trwałego w Polsce na podstawie badań koniunktury

Gospodarka majątkiem trwałym przedsiębiorstw w okresie transformacji (wyniki badań empirycznych)

Statystyczne i ekonometryczne oceny stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

Ocena środków trwałych za pomocą metod stosowanych w krajach OECD

Wnioski z badań

Aneks
(zwiń spis treści)