ISBN: 978-83-64928-26-0 (e-ISBN: 978-83-64928-27-7)

Nierówności ekonomiczne, Leszek J. Jasiński,

Format: 165x240 mm
228 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2022

Cena: 52,00


Kup książki w sklepie

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Leszek J. Jasiński

Nierówności ekonomiczne

Przyczyny i przezwyciężanie[Opis] [Spis treści]Dążenie do równości jest nieustającym, szlachetnym i nierealnym marzeniem ludzkości. Dyskusje na ten temat były i są żywe w rożnych krajach i środowiskach. Na początku XXI wieku jest ich chyba więcej niż w stuleciu poprzednim. Nierówności urosły do jednego z kluczowych wyzwań współczesności. Chociaż ich nasilenie ocenia się jako duże, uważa się, że poprawa sytuacji znajduje się w zasięgu ręki. Mało jest konkretnych pomysłów, co zrobić, by uporać się z tym problemem. Przeważa demonstrowanie niezadowolenia z tego powodu. Książka autorstwa prof. L.J. Jasińskiego pt. „Nierówności ekonomiczne. Przyczyny i przezwyciężanie” składa się z 12 rozdziałów, w których: • Omówiono rodzaje nierówności – dochodowe i majątkowe, realne i odczuwalne. • Zaprezentowano wybrane teorie i stanowiska wyjaśniające przyczyny powstawania nierówności. • Dokonano analizy obrazu geograficznego i statystycznego zróżnicowania ekonomicznego – wielkie miasta, regiony, kraje, wybrane grupy społeczne (podmioty indywidualne: menedżerowie, właściciele kapitału i pracownicy, oraz podmioty zbiorowe, głównie firmy). • Przedstawiono działania związane z przezwyciężaniem nierównościom ze względów ideowych, pragmatycznych oraz wyzwania XXI w.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. Rodzaje nierówności

1.1. Klasyfikacja dochodów

1.2. Nierówności dochodowe

1.3. Nierówności majątkowe

1.4. Dwa kręgi nierówności ekonomicznych

1.5. Nierówności realne i odczuwalne

2. Nierówności – obraz statystyczny I

2.1. Metody pomiaru nierówności

2.2. Koncentracja dochodów i majątku

2.3. Zróżnicowanie płac

2.4. Rozbieżności międzysektorowe

2.5. Dochody wybranych grup społecznych

3. Elementarne wyjaśnienia przyczyn nierówności

3.1. Podstawy ekonomii: ujęcie statyczne

3.2. Podstawy ekonomii: ujęcie dynamiczne

3.3. Nierówności, zacofanie, wyzysk, wykluczenie

3.4. Zasada beneficjum jednoprocentowego

4. Teorie wyjaśniające przyczyny nierówności

4.1. Transformacje STS

4.2. Teoria skapywania, inkluzywny wzrost gospodarczy

4.3. Konwergencja i dywergencja

4.4. Teoria Thomasa Piketty’ego

5. Modele nierówności na rynku i wewnątrz przedsiębiorstwa

5.1. Cenowo-dochodowe prawo popytu i podaży odniesione do towarów

5.2. Dochodowe prawo popytu i podaży odniesione do aktywów

5.3. Dochodowe prawo popytu i podaży odniesione do rynku pracy

5.4. Krzywa uśmiechu jako model fazowy powstawania dochodów

6. Podział wewnętrzny dochodów

6.1. Rozstrzygnięcia bezpośrednie i negocjacje

6.2. Przydział wewnętrzny

6.3. Wynagrodzenia a skuteczność zarządzania

7. Modele nierówności w dużym systemie gospodarczym

7.1. Uogólniony model korzyści komparatywnych

7.2. Model przepływów międzygałęziowych i międzyregionalnych

7.3. Analiza PKB obliczanego metodą dochodową

7.4. Dopływ pieniądza i zagęszczanie się bogactwa

7.5. Konfiguracje trzech rodzajów nierówności

8. Nierówności – obraz statystyczny II

8.1. Państwa

8.2. Regiony

8.3. Wielkie miasta i dominanty ekonomiczne

8.4. Indeksy rozwoju ludzkiego

8.5. Wybrane sytuacje historyczne

9. Geograficzny wymiar nierówności

9.1. Teoria koncentracji aktywności gospodarczej

9.2. Dominanty ekonomiczne i megamiasta

9.3. Teorie modernizacji i zależności

9.4. Mierniki zależności ekonomicznej państw

9.5. Międzynarodowa zależność poziomu płac

9.6. Nierówności międzyregionalne

10. Działania z pozycji ideowych

10.1. Projekty Platona i jego następców

10.2. Etyka największych religii

10.3. Równość dzięki własności wspólnej

10.4. Równość a sprawiedliwość

11. Działania z pozycji pragmatycznych

11.1. Formuły nierówności

11.2. Redystrybucja dochodów

11.3. Propozycje Anthony’ego Atkinsona

11.4. Bezwarunkowy dochód podstawowy

11.5. Równość wśród priorytetów ekonomicznych

11.6. Zmiana ustroju gospodarczego

12. Nierówności ekonomiczne – wyzwanie permanentne

12.1. Awans mas w XX wieku

12.2. Perspektywa sztucznej inteligencji

12.3. Co i jak dalej?

Indeks osobowy
(zwiń spis treści)