ISBN: 978-83-87251-22-2 (e-ISBN: 978-83-87251-01-7)

Ekonomiści czytani, ale nie słuchani, Tomasz Sobczak,

Format: 165x240 mm
162 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2012

Cena: 35,70


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Tomasz Sobczak

Ekonomiści czytani, ale nie słuchani

Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957–2006[Opis] [Spis treści]Autor na podstawie prezentacji Rad Ekonomicznych przy Prezesie Rady Ministrów, dzięki świetnie dobranym wypowiedziom zarówno członków tych Rad, jak i obserwatorów zewnętrznych, stworzył kronikarski rys obecnego środowiska polskich ekonomistów. Podstawowym źródłem licznych cytatów są artykuły i wywiady z czasopism i prasy społeczno-politycznej. Książka o roli ekonomicznego doradztwa instytucjonalnego. Przedstawia dorobek i ocenę pracy czterech ciał doradczych powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów: - Rady Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów powołanej na początku 1957 r. - Konsultacyjnej Rady Gospodarczej powołanej 1 kwietnia 1982 r. - Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów powołanej w grudniu 1989 r. - Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej powołanej 28 czerwca 1994 r. Rady te prowadziły działalność doradczą, w ramach której formułowano propozycje dotyczące kierunków polityki społeczno-gospodarczej i opiniowano projekty związane z realizacją tej polityki. Największą aktywność rządów w przekazywaniu wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej zaobserwowano w tzw. okresach przełomowych, jak Październik 1956 roku, 13 grudnia 1981 roku, czy 4 czerwca 1989 roku. Następstwa tych wydarzeń historycznych to m.in. powoływanie przez władze licznych organów opiniodawczych, których działalność wpisana była w procesy komunikacji rządzących z rządzonymi, oparte na zasadzie „otwartej kurtyny”. Warto zaznaczyć, że członkostwo w radach doradczych było przez niektórych ekonomistów – pozostających w opozycji do opcji politycznej sprawującej w danym czasie władzę – uważane za swoistą kolaborację, o czym świadczy stosunek niektórych działaczy opozycyjnych do Konsultacyjnej Rady Gospodarczej z lat 1982–1989. Książka pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Przedmowa (Tadeusz Kowalik)

Wprowadzenie

1. Rada Ekonomiczna przy Radzie Ministrów (1957–1961)

1.1. Ukonstytuowanie i kalendarium

1.2. Dorobek Rady

1.3. Ocena

2. Konsultacyjna Rada Gospodarcza (1982–1989)

2.1. Ukonstytuowanie i kalendarium

2.2. Dorobek Rady

2.3. Ocena

3. Rada Ekonomiczna przy Prezesie Rady Ministrów (1989–1991)

3.1. Ukonstytuowanie i kalendarium

3.2. Dorobek Rady

3.3. Ocena

4. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej (1994–2006)

4.1. Ukonstytuowanie i kalendarium

4.2. Dorobek Rady

4.3. Ocena

5. Refleksje ekonomistów na temat ich działalności doradczej

Podsumowanie

Załączniki

Bibliografia

Indeks nazwisk
(zwiń spis treści)