ISBN: 978-83-87251-59-8 (e-ISBN: 978-83-87251-07-9)

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Adam Oleksiuk, Mykola Vashchenko,

Format: 165x240 mm
246 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2010

Cena: 35,70


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Adam Oleksiuk, Mykola Vashchenko

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne

Gospodarcze wyzwania XXI wieku[Opis] [Spis treści]W dobie globalizacji i integracji międzynarodowe stosunki gospodarcze stają się niezwykle ważne dla krajów uczestniczących w tych procesach. To, czy poszczególne kraje bądź ugrupowania państw staną się konkurencyjne na arenie światowej, zależy przede wszystkim od stopnia ich zaangażowania w międzynarodowe relacje ekonomiczne na poziomie regionalnym, kontynentalnym, globalnym, ale również instytucjonalnym. Implementacja odpowiednich instrumentów polityki gospodarczej w sferze międzynarodowej, wzrost innowacyjności, podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i społecznego w znacznym stopniu zwiększają harmonijną integrację między państwami, co przekłada się na podniesienie poziomu i jakości życia społeczeństw, krajów i regionów. Autorzy Adam Oleksiuk i Mykola Vashchenko omawiają w książce m.in.: - formy międzynarodowych stosunków gospodarczych, - naturę, rozwój i skutki procesów globalizacji gospodarki światowej, - współczesne tendencje polityki handlowej, - uwarunkowania współczesnej polityki gospodarczej i handlu zagranicznego, - system walutowy i kształtowanie cen na rynkach międzynarodowych, - rolę integracyjną organizacji międzynarodowych. Książka jest przeznaczona dla studentów zdobywających wiedzę z międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomicznych oraz studiujących pokrewne dziedziny. Może być także źródłem wiedzy dla osób interesujących się tą problematyką lub chcących odnowić zdobytą wcześniej wiedzę z omawianych zagadnień międzynarodowych.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Od autorów

1. Istota międzynarodowych stosunków ekonomicznych

1.1. Definicja, zakres problemowy oraz funkcje międzynarodowych stosunków ekonomicznych

1.2. Formy międzynarodowych stosunków ekonomicznych

1.2.1. Międzynarodowy podział pracy jako element międzynarodowychstosunków ekonomicznych

1.2.2. Międzynarodowy obrót gospodarczy

1.2.3. Międzynarodowe stosunki finansowe

1.2.4. Wpływ kapitału zagranicznego na gospodarkę – przykład Rosji i Ukrainy

2. Gospodarka światowa i najważniejsze problemy rozwojowe współczesnego świata

2.1. Natura gospodarki światowej

2.2. Zakres podmiotowy stosunków zachodzących w gospodarce światowej

2.3. Podstawowe problemy współczesnego świata

3. Globalizacja gospodarki światowej

3.1. Natura zjawiska oraz jego przejawy

3.2. Rozwój procesów globalizacyjnych

3.3. Skutki globalizacji

3.4. Globalizacja a międzynarodowa integracja gospodarcza

4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze

4.1. Klasyfikacja oraz rola organizacji międzynarodowych

4.2. Interkontynentalne organizacje międzynarodowe

4.3. Organizacje międzynarodowe w ujęciu kontynentalnym

4.3.1. Europejskie organizacje międzynarodowe

4.3.2. Amerykańskie organizacje międzynarodowe

4.3.3. Afrykańskie organizacje międzynarodowe

4.3.4. Organizacje międzynarodowe regionów Azji i Pacyfiku

5. Międzynarodowy system walutowy

5.1. Pojęcie oraz elementy międzynarodowego systemu walutowego

5.2. Proces kształtowania się międzynarodowego systemu walutowego

5.3. System rozliczeń międzynarodowych z Bretton Woods

5.4. Współczesny międzynarodowy system walutowy

6. Ceny na rynku międzynarodowym

6.1. Pojęcie, funkcje oraz poziom cen międzynarodowych

6.2. Klasyfikacja towarów a cenowa elastyczność popytu i podaży

6.3. Kształtowanie się cen na rynku międzynarodowym

6.4. Ogólna teoria parytetu siły nabywczej oraz efekt Balassy-Samuelsona

7. Tradycyjne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej

7.1. Wczesne teorie handlu zagranicznego

7.2. Klasyczne teorie wymiany międzynarodowej

7.3. Neoklasyczne oraz współczesne teorie handlu międzynarodowego

8. Podstawy handlu zagranicznego

8.1. Zarys historyczny i pojęciowy

8.2. Formy handlu zagranicznego

8.3. Wymiana międzynarodowa w obrębie rynków zorganizowanych

8.4. Terms of trade – wskaźnik opłacalności handlu zagranicznego

9. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza

9.1. Pojęcie bilansu płatniczego oraz transakcje w nim ujmowane

9.2. Struktura bilansu płatniczego

9.3. Równoważenie bilansu płatniczego

9.4. Analiza bilansu płatniczego na przykładzie Polski w latach 1994–2008

10. Zagraniczna polityka ekonomiczna

10.1. Pojęcie oraz założenia zagranicznej polityki ekonomicznej

10.2. Modele zagranicznej polityki ekonomicznej oraz warunki ich współczesnej implementacji

10.3. Instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej

11. Kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych końca pierwszej dekady XXI wieku – konsekwencje globalne

11.1. Początki kryzysu – krótka charakterystyka

11.2. Konsekwencje globalne kryzysu

11.3. Wnioski płynące z kryzysu gospodarczego. Nowy światowy ład ekonomiczny?

12. Chindie – światowy biegun wzrostu

12.1. Chiński potencjał

12.2. Znaczenie regionalne i globalne Chindii

12.3. „Chiński smok” czy „indyjski słoń”?

Bibliografia

Netografia

Spis tabel

Indeks
(zwiń spis treści)