ISBN: 978-83-87251-61-1

Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Marcin Sitek,

Format: 165x240 mm
230 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2010

Cena: 47,25


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Marcin Sitek

Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości[Opis] [Spis treści]Dobry system kredytowy jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu w restrukturyzacji systemu finansowania rynku nieruchomości w Polsce. Wymaga on stabilnych i zasobnych źródeł finansowania. Z tego względu w finansowaniu nieruchomości szczególne znaczenie mają kredyty hipoteczne, spełniające również wymóg długookresowego źródła finansowania. Książka przedstawia analizę finansowania inwestycji na rynku nieruchomości przez bankowość hipoteczną. Można w niej wyróżnić dwie części. W części teoretycznej omówione są nieruchomości jako przedmiot inwestowania, geneza i ewolucja bankowości hipotecznej oraz czynniki ryzyka finansowania nieruchomości z ich klasyfikacją, identyfikacją i oceną. W drugiej części przeprowadzono ocenę oferty kredytowej banków dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i deweloperów. Autor, porównując różne oferty kredytów hipotecznych, uwzględniał nie tylko wysokość kredytów i ich oprocentowanie, lecz także w szczegółowy sposób zanalizował koszty pozyskiwania kapitału. Autor podejmuje problemy i sugeruje rozwiązania o dużej doniosłości zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego. Książka jest adresowana do praktyków, działających na rynku nieruchomości i bankowości, wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych finansowaniem nieruchomości w Polsce.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1

Nieruchomości jako przedmiot inwestowania

1.1. Specyficzne cechy nieruchomości

1.2. Inwestowanie na rynku nieruchomości

1.3. Źródła i techniki finansowania rynku nieruchomości

1.4. Rynek nieruchomości a sektor bankowy

1.5. Modele finansowania rynku nieruchomości

1.4.1. Model banku komercyjnego

1.4.2. Model banku hipotecznego

1.4.3. Model oszczędzania kontraktowego

1.4.4. Model rynku wtórnego

Rozdział 2

Sektor bankowy jako główne źródło finansowania rynku nieruchomości

2.1. Geneza i ewolucja bankowości hipotecznej

2.2. Banki uniwersalne i hipoteczne – podobieństwa i różnice

2.3. Aktywność banków hipotecznych na rynku nieruchomości w Polsce

2.4. Finansowanie rynku nieruchomości przez system bankowy w Polsce… na tle innych krajów

Rozdział 3

Ryzyko inwestowania w nieruchomości

3.1. Klasyfikacja czynników ryzyka finansowania nieruchomości

3.2. Identyfikacja i ocena czynników ryzyka działalności inwestycyjnej

3.3. Instrumenty kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka

Rozdział 4

Znaczenie bankowości hipotecznej w finansowaniu rynku nieruchomości… w Polsce

4.1. Ocena oferty kredytowej banków uniwersalnych i hipotecznych… z punktu widzenia kredytobiorcy

4.1.1. Ocena atrakcyjności oferty kredytowej banków hipotecznych i uniwersalnych z punktu widzenia kredytobiorcy indywidualnego

4.1.2. Ocena oferty kredytowej banków uniwersalnych i hipotecznych z punktu widzenia dewelopera

4.2. Finansowanie inwestycji w nieruchomości przez depozyty i emisje listów… zastawnych

4.3. Ocena uwarunkowań i zmian wpływających na tendencje rozwojowe banków… hipotecznych na rynku nieruchomości w Polsce

Podsumowanie

Szanse i zagrożenia związane z finansowaniem rynku nieruchomości… w Polsce

Bibliografia
(zwiń spis treści)