Wyniki wyszukiwania hasła Anna Matuszczak w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWydatki budżetów rolnych polski w kontekście wybranych relacji makroekonomicznych

2022/1

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaWpływ wydatków budżetowych na zmiany strukturalne i dochody w rolnictwie w warunkach funkcjonowania w Polsce instrumentów WPR

2020/6

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaWpływ krajowych i unijnych wydatków
budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie

2019/1

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaInterwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku

2016/5

Bazyli Czyżewski
Anna Matuszczak
ok≥adkaAnna Matuszczak, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia

2014/6

Józef Stanisław Zegar