ISBN: 978-83-87251-93-2 (e-ISBN: 978-83-87251-12-3)

Makroekonomia, Adam Oleksiuk, Jacek Białek,

Format: 165x240 mm
114 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2008

Cena: 24,99


Kup książkę

Wypożycz w ibuk.pl


Adam Oleksiuk, Jacek Białek

Makroekonomia

Vademecum studenta


[Opis] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

Publikacja w sposób zwięzły i przejrzysty przedstawia studentom najważniejsze problemy makroekonomii oraz pozwala na szybkie powtórzenie zagadnień omawianych na wykładach i zajęciach.

Jest materiałem, który może zastąpić notatki własne i kolegów.

Oszczędza czas, który student spędza w bibliotece, wertując wiele różnych publikacji ekonomicznych.


(zwiń opis)

SPIS TREŚCI

Od autorów

1. Makroekonomia i produkt krajowy brutto

2. Wzrost gospodarczy

3. Popyt globalny, konsumpcja i inwestycje

4. Inflacja, pieniądz i rynki pieniężne

5. Rynek pracy w ujęciu makroekonomicznym

6. Wybór między inflacją a bezrobociem

7. Wahania cykliczne w gospodarce

8. Budżet i polityka fiskalna państwa

9. Wpływ polityki pieniężnej i polityki fiskalnej na popyt globalny

10. Gospodarka otwarta

Bibliografia

Indeks
(zwiń spis treści)