Wyniki wyszukiwania hasła 2008 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
okładkaAdaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej

2008, ISBN 978-83-87251-92-5

Joanna Kotowicz-Jawor (red.)
40,95 zł176
okładkaMakroekonomia
Vademecum studenta

2008, ISBN 978-83-87251-93-2

Adam Oleksiuk
Jacek Białek
24,99 zł114
okładkaMikroekonomia
Vademecum studenta

2008, ISBN 978-83-87251-96-3

Adam Oleksiuk
Jacek Białek
24,99 zł124
okładkaNiepewność na rynku walutowym
Teoretyczne podstawy

2008, ISBN 978-83-87251-97-0

Bogna Gawrońska-Nowak
35,70 zł138
okładkaWzgórze wiosny

2008, ISBN 978-83-87251-94-9

Bolesława Wdzięczna
23,10 zł194


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaEfekty pobudzania i wypierania inwestycji publicznych w polsce i portugalii: studium porównawcze

2020/3

Agnieszka Domańska
okładkaKolejna korekta czy koniec globalizacji?

2020/1

Zbigniew Madej
okładkaWpływ długu publicznego na wzrost gospodarczy w krajach zachodniobałkańskich

2019/6

Burim Gashi
okładkaSzkoła austriacka i ekonomia głównego nurtu: czym się różnią?

2018/2

Piotr Pieniążek
okładkaCzy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

2016/4

Jan L. Bednarczyk
Piotr Misztal
okładkaEfektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

2016/3

Adam P. Balcerzak
Michał Bernard Pietrzak
okładkaThe Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland

2016/2

Patrycja Graca-Gelert
okładkaFundusze hedgingowe – definicja i tendencje rozwoju

2015/6

Waldemar Aspadarec
okładkaKorzyści netto z akumulacji rezerw dewizowych przez gospodarki wschodzące w świetle doświadczeń kryzysu finansowego lat 2008–2009

2015/2

Marek A. Dąbrowski
okładkaEkonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki

2014/2

Marek Ratajczak
okładkaCzy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewniać korzyści gospodarce?

2014/2

Jerzy Osiatyński
okładkaMacierzyństwo a stawki płac kobiet w Polsce

2013/6

Leszek Morawski
Olga Pilipczuk
okładkaO możliwości zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości

2012/6

Waldemar Florczak
okładkaDługookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską

2011/4

Jakub Borowski
Jakub Boratyński
Adam Czerniak
Paweł Dykas
Mariusz Plich
Ryszard Rapacki
Tomasz Tokarski
okładkaZróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro

2011/4

Robert W. Włodarczyk
okładkaAge and Entrepreneurship During Transition

2011/3

Joanna Tyrowicz
Joanna Nestorowicz
okładkaCzynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.

2010/6

Kazimierz Łaski
Jerzy Osiatyński
Jolanta Zięba
okładkaWpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną

2010/2

Andrzej Sławiński
okładkaRelacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce w latach 1991–2008

2010/2

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk
okładkaGłówne determinanty bilansu handlowego w Polsce

2010/1

Piotr Misztal
okładkaGeorge Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych. Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza

2010/1

Aleksander Jakimowicz
okładkaZmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski

2009/4

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
okładkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof.
Edwarda LIPIŃSKIEGO w 2008 r.

2008/6