Wyniki wyszukiwania hasła 2009 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaInstrumenty finansowe
i ich zastosowania

2009, ISBN 978-83-87251-58-1

Janusz Kudła
48,30 zł200
ok≥adkaSektor wiedzy w rozwoju gospodarki

2009, ISBN 978-83-87251-98-7

Leszek J. Jasiński
14,70 zł96


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWydatki budżetów rolnych polski w kontekście wybranych relacji makroekonomicznych

2022/1

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaStrategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w przebiegu cyklu koniunkturalnego

2021/2

Jagoda Kaszowska-Mojsa
ok≥adkaOcena efektywności technicznej firm ubezpieczeniowych w krajach grupy wyszehradzkiej

2020/6

Lenka Přečková
Iveta Palečková
ok≥adkaPozycja różnych grup osób na rynku pracy a stan koniunktury w Polsce

2020/5

Leszek Kucharski
Eugeniusz Kwiatkowski
ok≥adka30 lat polskiej transformacji z perspektywy banku centralnego

2020/2

Andrzej Sławiński
ok≥adkaKolejna korekta czy koniec globalizacji?

2020/1

Zbigniew Madej
ok≥adkaThe Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs

2019/3

Sylwia Morawska
Przemysław Banasik
Beata Woźniak-Jęchorek
ok≥adkaPreferencje polskich przedsiębiorstw
w zakresie finansowania długiem

2016/4

Anna Białek-Jaworska
Natalia Nehrebecka
ok≥adkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
ok≥adkaRekomendacje inwestycyjne a realia gospodarcze – heurystyka nadmiernego optymizmu wśród analityków giełdowych

2015/6

Jakub Keller
Radosław Pastusiak
ok≥adkaKorzyści netto z akumulacji rezerw dewizowych przez gospodarki wschodzące w świetle doświadczeń kryzysu finansowego lat 2008–2009

2015/2

Marek A. Dąbrowski
ok≥adkaPremia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów

2012/5

Tomasz Gajderowicz
Gabriela Grotkowska
Leszek Wincenciak
ok≥adkaSądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik
akademicki z ekonomii (wydany w latach 2009–2011)

2012/5

ok≥adkaKryzys gospodarczy a handel światowy

2012/4

Katarzyna Śledziewska
Bartosz Witkowski
ok≥adkaKoncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

2011/5

Piotr Misztal
ok≥adkaDługookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską

2011/4

Jakub Borowski
Jakub Boratyński
Adam Czerniak
Paweł Dykas
Mariusz Plich
Ryszard Rapacki
Tomasz Tokarski
ok≥adkaWspółzależności między deficytem budżetowym i deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1999–2009

2011/2

Piotr Misztal
ok≥adkaWahania cykliczne dynamiki PKB w Polsce
w latach 1989–2009

2011/2

Wojciech Przychodzień
ok≥adkaKryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej

2011/1

Eugeniusz Kwiatkowski
ok≥adkaReasekuracja w ubezpieczeniach na życie w Polsce w latach 1991–2009

2011/1

Andrzej Grzebieniak
ok≥adkaCzynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.

2010/6

Kazimierz Łaski
Jerzy Osiatyński
Jolanta Zięba
ok≥adkaSądu Konkursowego PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii
(wydany w latach 2007–2009)

2010/6

ok≥adkaInstytucjonalizm o zarządzaniu. Nobliści z ekonomii w roku 2009

2010/4

Wacław Stankiewicz
ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO w 2009 r.

2009/6

ok≥adkaW sprawie odpowiedzi prof. Tadeuszowi Kowalikowi (O stanie ekonomii w Księdze Jubileuszowej dla Jana Lipińskiego, „Ekonomista” 2009, nr 2)

2009/4

Urszula Płowiec