ISBN: 83-87251-82-8

Międzynarodowe środowisko finansowe, Jerzy J. Wajszczuk,

Format: 165x240 mm
258 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2006

Cena: 24,15


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Jerzy J. Wajszczuk

Międzynarodowe środowisko finansowe

Kierunki instytucjonalizacji[Opis] [Spis treści]Współczesne międzynarodowe rynki i instytucje finansowe stanowią otoczenie biznesu, a jednocześnie same należą do biznesu. Jest to zintegrowany światowy system umożliwiający wolny przepływ kapitałów oraz towarzyszących im inwestycji. W praktycznym ujęciu środowisko tworzą wyspecjalizowane publiczne międzynarodowe organizacje finansowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Grupa Banku Światowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, a także inne organizacje o profilu prywatnym, jak Międzynarodowa Korporacja Finansowa, prywatne bankowe i pozabankowe instytucje finansowe, organizacje branżowe związane z poszczególnymi rynkami oraz zinstytucjonalizowane formy koordynacji działań krajowych systemów finansowych - G-7 i inne tego rodzaju struktury. Rozwój środowiska finansowego ma charakter wielokierunkowy. Nowe doświadczenia i kryzysy wpływają na zmiany organizacji i kontroli rynków. Przekształcają się tradycyjnie istniejące cechy i pojawiają się nowe formy funkcjonowania publicznych i prywatnych instytucji finansowych. Nowe generacje instrumentów i produktów finansowych rodzą zmiany sposobów zarządzania aktywami i ryzykiem, metod finansowania oraz funkcjonowania rynków produktów i usług finansowych na globalnym rynku kapitałowym. Praca koncentruje się głównie na czynnikach wpływających na zmiany o charakterze instytucjonalnym w międzynarodowym środowisku finansowym i w inwestycjach tworzących to środowisko. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania: Co decyduje o przeobrażeniach instytucjonalnych? Jakie są ich następstwa dla uczestników rynku? Jakie kierunki przeobrażeń instytucjonalnych będą wpływać na funkcjonowanie rynków finansowych w przyszłości? Książka jest adresowana do studentów oraz osób zainteresowanych finansami międzynarodowymi w dobie globalizacji gospodarki.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

I. Mechanizmy i uwarunkowania instytucjonalizacji

Mechanizmy instytucjonalizacji

Zachowania rynków finansowych

Zmiany infrastruktury gospodarczej i finansowej

Procesy regulacyjne i zmiany instytucjonalne

II. Podstawy instytucjonalne międzynarodowego ładu monetarnego

Pieniądz i gospodarka światowa

Podstawowe założenia teorii monetarnych

System z Bretton Woods

Problem zadłużenia międzynarodowego

Przebudowa rynku finansowego w Europie

III. Mechanizmy rynkowe o profilu instytucjonalnym

Rynek finansowy jako system

Finansowanie na eurorynkach

Następstwa konsolidacji sektora bankowego

Fundusze inwestycyjne i hedgingowe na rynku finansowym.
(zwiń spis treści)