Wyniki wyszukiwania hasła 2006 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaEkonomiści czytani, ale nie słuchani
Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957–2006

2012, ISBN 978-83-87251-22-2

Tomasz Sobczak
35,70 zł162
ok≥adkaMiędzynarodowe środowisko finansowe
Kierunki instytucjonalizacji

2006, ISBN 83-87251-82-8

Jerzy J. Wajszczuk
24,15 zł258
ok≥adkaPoeta, nauczyciel, uczeń
Studia nad odbiorem poezji współczesnej

2006, ISBN 83-87251-83-6

Wojciech J. Podgórski
26,25 zł270
ok≥adkaSpory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce
lata 1944–1948

2006, ISBN 83-87251-84-4

Tadeusz Kowalik
10,00 zł
0,00 zł
116


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWpływ zastosowania robotów przemysłowych na eksport krajów europejskich – analiza empiryczna

2020/6

Levent Şahin
Dilek Kutluay Şahin
ok≥adkaWpływ polityki pieniężnej na wzrost gospodarczy Ukrainy

2020/1

Vitalii Bondarchuk
Alina Raboshuk
ok≥adkaZaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie

2016/5

Ewa Ambroziak
Paweł Starosta
Jan Jacek Sztaudynger
ok≥adkaDługość kwestionariusza a precyzja odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych

2015/5

Wojciech Hardy
ok≥adkaAktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

2015/1

Marcin Woźniak
ok≥adkaWzrost gospodarczy i dywergencja poziomów
dochodu w polskich podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne

2012/2

Mikołaj Herbst
Piotr Wójcik
ok≥adkaRegionalne zróżnicowanie zależności
między poziomem wykształcenia a wielkością dochodów

2009/5

Henryk Domański
Artur Pokropek
ok≥adkaGospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji

2008/6

Tomasz Zalega
ok≥adkaGlobal Reserves Management (Globalne
zarządzanie rezerwami walutowymi)

2007/4

Krzysztof Rybiński
Urszula Sowa