Wyniki wyszukiwania hasła 2007 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaCena PDFLiczba stronInne
okładkaKlasyczne i nowoczesne struktury organizacji

2007, ISBN 978-83-87251-89-5

Hanna Fołtyn
39,90 zł38,13 zł222PDF
okładkaProblemy organizacji
materiały do studiowania

2007, ISBN 978-83-87251-87-1

Adam Oleksiuk
27,30 zł30,75 zł156PDF
okładkaRyzyko w eksporcie
metody i sposoby ograniczania

2007, ISBN 978-83-87251-88-8

Iwona Gorzeń-Mitka
34,86 zł30,75 zł184PDF


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaEwolucja poglądów Miltona Friedmana a polityka pieniężna Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego

2016/6

Maciej Ryczkowski
okładkaReal Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

2016/6

Zbigniew Matkowski
Mariusz Próchniak
Ryszard Rapacki
okładkaCzy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

2016/4

Jan L. Bednarczyk
Piotr Misztal
okładkaPodobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

2016/1

Krzysztof Beck
Jakub Janus
okładkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
okładkaCykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

2015/3

Arkadiusz Świadek
okładkaThe Casual Relationship Between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

2015/2

Ilhan Ozturk
Ali Acaravci
Seyfettin Artan
okładkaPolaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955–2013

2015/1

Łukasz Piętak
okładkaCzy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewniać korzyści gospodarce?

2014/2

Jerzy Osiatyński
okładkaPrognozowanie zagrożenia bankructwem
przedsiębiorstw w wybranych branżach

2014/1

Sławomir Juszczyk
Rafał Balina
okładkaInterwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

2013/1

Aneta Hryckiewicz
okładkaDistributional Effects of the Child Tax Credit in Poland and Its Potential Reforms

2011/6

Leszek Morawski
Michał Myck
okładkaKryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej

2011/1

Eugeniusz Kwiatkowski
okładkaSądu Konkursowego PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii
(wydany w latach 2007–2009)

2010/6

okładkaWpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną

2010/2

Andrzej Sławiński
okładkaPrzyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA

2009/3

Dariusz Rosati
okładkaOcena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju

2008/6

Urszula Płowiec
okładkaSądu Konkursowego PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii
(wydany w latach 2004–2007)

2008/6

okładkaStrategie dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992–2007

2008/5

Mieczysław Kowerski
okładkaDylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji

2007/6

Wacław Wilczyński
okładkaKomunikat Sądu Konkursowego nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2007 r.

2007/5

okładkaUwagi do recenzji Pawła Kozłowskiego („Ekonomista" 2007, nr 3)

2007/4

Eugeniusz Rychlewski