ISBN: 978-83-87251-88-8 (e-ISBN: 978-83-87251-36-9)

Ryzyko w eksporcie, Iwona Gorzeń-Mitka,

Format: 165x240 mm
184 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2007

Cena: 34,86


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Iwona Gorzeń-Mitka

Ryzyko w eksporcie

metody i sposoby ograniczania[Opis] [Spis treści]Książka jest poświęcona istocie, źródłom i sposobom ograniczania ryzyka w działalności eksportowej. Składa się z pięciu rozdziałów: 1. Istota ryzyka w działalności międzynarodowej 2. Zabezpieczenie przed ryzykiem w eksporcie 3. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym 4. Działalność eksportowa w obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka 5. Skuteczność zabezpieczenia eksportu na rynkach o podwyższonym stopniu ryzyka Autorka, Iwona Gorzeń-Mitka, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Pozycja przeznaczona jest dla studentów, ekonomistów i praktyków gospodarczych, dla których istotna jest znajomość źródeł ryzyka w eksporcie i sposobów ich ograniczania.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Istota ryzyka w działalności międzynarodowej

1.1. Pojęcie ryzyka

1.2. Źródła i uwarunkowania powstania ryzyka

1.3. Klasyfikacja ryzyka

1.4. Ryzyko krajowe i zagraniczne eksportera

1.4.1. Pojęcie przedsiębiorstwa eksportującego

1.4.2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych

1.4.3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera

1.4.4. Rodzaje ryzyka zagranicznego eksportera

1.5. Metody pomiaru ryzyka

1.5.1. Statystyczne metody pomiaru ryzyka

1.5.2. Metody oceny ryzyka kraju

2. Zabezpieczanie przed ryzykiem w eksporcie

2.1. Sposoby ograniczania ryzyka eksportu

2.1.1. Uzyskiwanie i zwiększanie zasobu informacji

2.1.2. Asymetria informacji i celów

2.2. Sposoby przeciwdziałania ryzyku i ich klasyfikacja

2.2.1. Ponoszenie ryzyka

2.2.2. Przenoszenie ryzyka

2.2.3. Ubezpieczenie od skutków ryzyka

2.2.4. Ubezpieczenia transakcji eksportowych

3. Zarzadzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportujacym

3.1. Proces zarządzania ryzykiem

3.2. Ewolucja zarządzania ryzykiem

3.3. Zarządzanie ryzykiem kraju

3.3.1. Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka kraju

3.3.2. Ubezpieczenia i kredyty eksportowe w wybranych krajach

3.4. Zarządzanie ryzykiem prawnym i ryzykiem wykonania

3.5. Zarządzanie ryzykiem transportowym

4. Działalność eksportowa w obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka

4.1. Obszary o podwyższonym stopniu ryzyka

4.2. Ryzyko nierynkowe w obszarach o podwyższonym stopniu ryzyka

4.3. Charakterystyka wybranych krajów o podwyższonym stopniu ryzyka

4.3.1. Federacja Rosyjska

4.3.2. Ukraina

4.4. Praktyka zarządzania ryzykiem

4.4.1. Badania The Conference Board

4.4.2. Badania Marsh

4.4.3. Badania FERMA

4.5. Bariery formalne i nieformalne w eksporcie do obszarów o podwyższonym stopniu ryzyka

5. Skuteczność zabezpieczania eksportu na rynkach o podwyższonym stopniu ryzyka

5.1. Cel, zakres i metodologia badań

5.2. Skuteczność zabezpieczania i jej pomiar

5.3. Analiza i ocena skuteczności zabezpieczania przed ryzykiem w eksporcie

5.3.1. Identyfikacja stosowanych metod zabezpieczających

5.3.2. Zabezpieczanie eksportu za pomoca produktów KUKE S.A.

5.4. Czynniki warunkujące skuteczność wyboru sposobu zabezpieczania w eksporcie do obszarów o podwyższonym stopniu ryzyka

Zakończenie

Bibliografia


(zwiń spis treści)