ISBN: 978-83-87251-89-5 (e-ISBN: 978-83-87251-14-7)

Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Hanna Fołtyn,

Format: 165x240 mm
222 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2007

Cena: 39,90


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Hanna Fołtyn

Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji[Opis] [Spis treści]Autorka Hanna Fołtyn, wieloletni dydaktyk, głównie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawia zróżnicowane koncepcje wynikające z tradycyjnego statycznego myślenia i nowoczesnego dynamicznego podejścia do organizacji. Tematyka książki ujęta jest w rozdziałach: 1. Organizacja i jej otoczenie 2. Elementy organizacji 3. Więzy organizacyjne i przepływ informacji w strukturze 4. Rodzaje klasycznych struktur organizacyjnych 5. Nowoczesne rozwiązania strukturalne 6. Analiza i doskonalenie struktur organizacyjnych Książka zawiera ponad 100 grafów i schematów obrazujących zróżnicowany świat struktur. Pozycja przeznaczona jest dla teoretyków, praktyków zarządzania, menedżerów, organizatorów i studentów.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Organizacja i jej otoczenie

1.1. Definicje i postrzeganie organizacji

1.2. Metafory organizacji

1.3. Cechy wspó?czesnych organizacji

1.4. Otoczenie organizacji

2. Elementy organizacji

2.1. Zróżnicowane elementy organizacji

2.2. Stanowiska organizacyjne

2.3. Komórki organizacyjne

2.4. Podział zadań

3. Więzi organizacyjne i przepływ informacji w strukturze

3.1. Definicje struktury organizacji

3.2. Rodzaje i charakterystyka więzi organizacyjnych

3.3. Przepływ informacji i komunikacja

4. Rodzaje klasycznych struktur organizacyjnych

4.1. Charakterystyka struktur klasycznych

4.2. Rodzaje struktur ze względu na więzi organizacyjne

4.3. Inne kryteria różnicowania struktur klasycznych

5. Nowoczesne rozwiązania strukturalne

5.1. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań strukturalnych

5.2. Struktura macierzowa

5.3. Struktura projektowa

5.4. Struktura sieciowa

6. Analiza i doskonalenie struktur organizacyjnych

6.1. Podejście procesowe do struktur

6.2. Współczesne koncepcje usprawniajace struktury

6.3. Jedno- i wielowymiarowa analiza struktur organizacji

6.4. Doskonalenie struktur organizacji

Zakończenie

Bibliografia


(zwiń spis treści)