ISBN: 978-83-87251-87-1 (e-ISBN: 978-83-87251-34-5)

Problemy organizacji, Adam Oleksiuk,

Format: 165x240 mm
156 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2007

Cena: 27,30


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Adam Oleksiuk

Problemy organizacji

materiały do studiowania[Opis] [Spis treści]„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej” (Henry Ford) -- Książka przybliżająca, głównie praktycznie, problematykę z zakresu funkcjonowania organizacji. Treść została skoncentrowana wokół ośmiu zagadnień wyszczególnionych w rozdziałach poświęconych: - Organizacji jako dyscyplinie naukowej, - Strategii w organizacji i zarządzaniu strategicznym, - Źródłom innowacji i procesom innowacyjnym w przedsiębiorstwie, - Podejmowaniu decyzji w organizacji, - Interpersonalnemu charakterowi organizacji, - Kulturze w kontekście organizacji, - Etyce w kontekście organizacyjnym, - Koncepcji teoretycznej organizacji i zarządzania. Opracowanie oparto na bogatej literaturze przedmiotu zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Teoretyczny dorobek klasyków organizacji i zarządzania został zamieszczony w ostatniej części publikacji. W książce każdy rozdział kończy się pytaniami kontrolnymi. Książka została napisana z myślą o studentach tych kierunków studiów, w których jest omawiana problematyka organizacji. Może być ona również istotnym źródłem wiedzy i pomocą przy pisaniu wszelkiego rodzaju prac, m.in. referatów, prac licencjackich i magisterskich. Pracownikom wszystkich szczebli przedsiębiorstw i organizacji będzie przydatna jako poradnik organizacyjny.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Od autora

1. Organizacja jako dyscyplina naukowa

1.1. Wiedza o organizacji na tle jej związku z praktyką

1.2. Istota i cechy organizacji

1.3. Uwagi do definicji kierowania i zarządzania

1.4. Paradoksy organizacji

Pytania kontrolne

2. Strategia w organizacji i zarządzanie strategiczne

2.1. Pojęcie strategii

2.2. Funkcje planowania i zarządzania strategicznego

2.3. Najważniejsze wartości zarządzania strategicznego

2.4. Wybrane metody stosowane w analizie strategicznej

Pytania kontrolne

3. Źródła innowacji i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie

3.1. Przedsiębiorczość – pierwowzór innowacyjności

3.2. Innowacyjność – cecha dopełniająca przedsiębiorczość

3.3. Czynniki stymulujące powstawanie innowacji w przedsiębiorstwie

3.4. Opory wobec innowacji

Pytania kontrolne

4. Podejmowanie decyzji w organizacji

4.1. Istota i rodzaje decyzji

4.2. Metody podejmowania decyzji

4.3. Warunki podejmowania decyzji

4.4. Ryzyko przy podejmowaniu decyzji

Pytania kontrolne

5. Interpersonalny charakter organizacji

5.1. Definicja i znaczenie komunikowania się

5.2. Funkcje, proces i kierunek komunikacji

5.3. Skuteczność komunikacji w organizacji

5.4. Przeszkody w skutecznej komunikacji

Pytania kontrolne

6. Kultura w kontekście organizacji

6.1. Funkcje kultury w zarządzaniu

6.2. Podstawowe założenia kultury organizacyjnej

6.3. Przejawy kultury organizacyjnej

6.4. Tworzenie i utrzymywanie kultury organizacyjnej

Pytania kontrolne

7. Etyka w kontekście organizacyjnym

7.1. Znaczenie edukacji etycznej oraz główne problemy etyki organizacji

7.2. Etyka indywidualna w organizacjach

7.3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

7.4. Promowanie etyki

Pytania kontrolne

8. Koncepcje teoretyczne organizacji i zarządzania

8.1. Kierunek naukowej organizacji pracy

8.2. Kierunek administracyjny

8.3. Kierunek socjologiczno-psychologiczny

8.4. Szkoła procesu zarządzania (szkoła ilościowa)

8.5. Podejście systemowe

8.6. Podejście sytuacyjne

8.7. Polska myśl organizacyjna

Pytania kontrolne

Bibliografia
(zwiń spis treści)