ISBN: 83-87251-84-4

Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce, Tadeusz Kowalik,

Format: 165x240 mm
116 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2006

Cena: 10,00
(0) zł


Kup książki w sklepie

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Tadeusz Kowalik

Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce

lata 1944–1948[Opis] [Spis treści]Książka powstała z wykładów prowadzonych w tzw. Latającym Uniwersytecie, formalnie nazywanym już w toku jego działań Towarzystwem Kursów Naukowych (TKN). (...) Wykłady były prowadzone w prywatnych mieszkaniach, które zmieniano ze względu na represje policyjne i zorganizowane grupy aktywistów nastawionych na uniemożliwienie wykładów - stąd nazwa "latający". Praca jest pierwszą częścią książki o dziejach ustroju społeczno-gospodarczego PRL. (...) celem jest ukazanie procesu kształtowania się ustroju przez pryzmat polityczno-ideowych sporów wokół zmian instytucjonalnych, stosunków własności oraz typu planowania i zarządzania gospodarką narodową. Sfera gospodarcza jest tu rozmyślnie ukazana jako arena starć ideologicznych i politycznych.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Przedmowa do drugiego wydania

Podziękowania

Wprowadzenie

Rozdział 1. Parcelacja i osadnictwo wiejskie

1. Założenia reformy rolnej

2. Reforma a cele władzy

3. Sektor państwowy

4. Ideologiczne przesłanki polityki rolnej PPR

Rozdział 2. Model trójsektorowy czy gospodarka państwowa

1. Zarządzanie przemysłem

2. Mistyfikacje

3. Opozycja przeciw etatyzacji

4. Państwowe drukarnie

5. Zarys koncepcji alternatywnej

Rozdział 3. "Bitwa o handel" i zmianę modelu gospodarczego

1. W kierunku socjalizmu państwowego

2. Strategia osłabiania sojusznika

3. Walka dwu koncepcji

4. Prawne ramy "bitwy o handel"

5. Konkluzje

6. Względność ocen

Rozdział 4. Początki planowania

1. Instytucjonalizacja

2. Trzyletni Plan Odbudowy

3. Spór wokół planowania i Centralnego Urzędu Planowania

4. Cele i znaczenie debaty CUP-owskiej

5. Parę polemik

Nota o literaturze

Literatura cytowana

Indeks nazwisk
(zwiń spis treści)