Wyniki wyszukiwania hasła 2017 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaDeterminanty wydatków socjalnych w krajach strefy euro

2021/4

Agata Szymańska
ok≥adkaAnaliza empiryczna krzywej phillipsa i prawa okuna za pomocą modeli równań jednoczesnych: studium przypadku dla pakistanu

2021/3

Muhammad Umer
Mukhtar Danladi Galadima
Babar Nawaz Abbasi
ok≥adkaNiewypłacalność zawodowych klubów piłki nożnej

2021/1

Artur Wyszyński
ok≥adkaDeterminanty rozwoju rynku pożyczek pozabankowych w Polsce – perspektywa ekonomiczna, regulacyjna, technologiczna i socjologiczna

2020/5

Iwona Jakubowska-Branicka
Bartłomiej Walczak
Krzysztof Waliszewski
ok≥adkaEfekty pobudzania i wypierania inwestycji publicznych w polsce i portugalii: studium porównawcze

2020/3

Agnieszka Domańska
ok≥adkaLuka dochodowa między nowymi i starymi krajami członkowskimi unii europejskiej i jej uwarunkowania w okresie 1996–2017


2020/3

Izabela Młynarzewska-Borowiec
ok≥adkaEuropa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD

2020/2

Andrzej K. Koźmiński
Adam Noga
Katarzyna Piotrowska
Krzysztof Zagórski
ok≥adkaWzrost gospodarczy a inwestycje – znaczenie wąskich gardeł

2019/6

Jan Marek Sztaudynger
Jan Jacek Sztaudynger
ok≥adkaCzy Niemcy są europejskim centrum przemysłowym dla krajów EŚW?

2019/6

Aleksandra Kordalska
Magdalena Olczyk
ok≥adkaWskaźnik zależności od zagranicy w handlu żywnością dla krajów ue28 w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego

2019/6

Levent Şahin
ok≥adkaWpływ długu publicznego na wzrost gospodarczy w krajach zachodniobałkańskich

2019/6

Burim Gashi
ok≥adkaImport dóbr i usług jako czynnik stymulujący innowacyjność w krajach UE

2019/5

Meda Andrijauskiené
Daiva Dumčiuviené
ok≥adkaStabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym

2019/4

Łukasz Kurowski
ok≥adkaDekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce

2019/3

Piotr Krajewski
ok≥adkaKoncepcja skonsolidowanego wieloletniego limitu zobowiązań finansowych jednostek samorządu terytorialnego

2019/2

Mirosław Czekaj
ok≥adkaAndżelika Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy

2019/2

Joanna Kotowicz-Jawor
ok≥adkaPodatek od towarów i usług i jego ściągalność w Polsce

2018/5

Janina Kotlińska
ok≥adkaGrzegorz W. Kołodko, Andrzej K. Koźmiński, Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017

2018/5

Maciej Bałtowski
ok≥adkaAndrzej Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017

2018/4

Witold Małecki
ok≥adkaRichard H. Thaler – Nobel z ekonomii – 2017 r. Ekonomia z życia wzięta


2018/2

Elżbieta Mączyńska
ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2017 r.

2017/6