Wyniki wyszukiwania hasła Marcin Mucha w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaMechanizm dywergencji gospodarczej w strefie euro

2012/4

Marcin Mucha
ok≥adkaWarunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro

2009/1

Marcin Mucha
ok≥adkaNieefektywność rynku kapitałowego i racjonalność oczekiwań. Analiza na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

2008/2

Marcin Mucha