Wyniki wyszukiwania hasła 2003 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaHistoria gospodarcza Polski

2003, ISBN 978-83-87251-71-0

Andrzej Jezierski
Cecylia Leszczyńska
47,97 zł568
ok≥adkaZarys historii myśli ekonomicznej
(od XVIII do końca XX wieku)

2003, ISBN 83-87251-76-3

Mieczysław Nasiłowski
30,03 zł188


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWydatki budżetów rolnych polski w kontekście wybranych relacji makroekonomicznych

2022/1

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaUnemployment and Time Spent in Household Production

2019/4

Jacek Jankiewicz
Przemysław Garsztka
ok≥adkaKreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek

2016/1

Monika Kondratiuk-Nierodzińska
ok≥adkaZagregowana ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem polskich modeli upadłości

2015/5

Joanna Kisielińska
Adam Waszkowski
ok≥adkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

2014/2

Marian Gorynia
ok≥adkaInterwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

2013/1

Aneta Hryckiewicz
ok≥adkaEducational Equality of Opportunity
in Poland

2012/5

Paweł Bukowski
Martyna Kobus