Wyniki wyszukiwania hasła Piotr Pysz w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaSpołeczna Gospodarka Rynkowa – wschodzącą gwiazdą literatury ekonomicznej?

2021/4

Piotr Pysz
Anna Jurczuk
ok≥adkaPo co nam społeczna gospodarka rynkowa?

2020/2

Elżbieta Mączyńska
Piotr Pysz
ok≥adkaRelacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego

2016/6

Piotr Pysz
Anna Jurczuk
Michał Moszyński
ok≥adkaSpołeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie. Impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje

2016/3

Elżbieta Mączyńska
Piotr Pysz
ok≥adkaSpontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji,
red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński

2015/3

Wojciech Giza
ok≥adkaLiberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm

2014/2

Elżbieta Mączyńska
Piotr Pysz
ok≥adkaCzego można się nauczyć od myśli ordoliberalnej?

2013/4

Piotr Pysz
ok≥adkaWitold Małachowski, Społeczna gospodarka rynkowa współczesnych Niemiec

2012/2

Piotr Pysz
ok≥adkaIdee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, praca zbiorowa pod red. Elżbiety
Mączyńskiej i Piotra Pysza

2011/1

Anna Chmielak
ok≥adkaPiotr Pysz: Społeczna gospodarka rynkowa – ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej

2008/4

Maciej Miszewski
ok≥adkaOrdoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena

2007/3

Piotr Pysz
ok≥adkaZdzisław Sadowski: W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski

2007/3

Piotr Pysz