Wyniki wyszukiwania hasła 2001 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaDylematy ekonomiczne przełomu stuleci

2001, ISBN 83-87251-70-4

Aleksander Łukaszewicz
12,60 zł
19,95 zł
284


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaStabilność fiskalna w Polsce: jak zmiana polityki publicznej w latach 2016–2019 wpłynęła na długoterminową stabilność?

2021/6

Maciej Wysocki
Cezary Wójcik
ok≥adkaRynek ubezpieczeniowy w Polsce i na Litwie – analiza porównawcza

2015/3

Justyna Witkowska
Aušrinė Lakštutienė
ok≥adkaInwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski

2009/6

Bogusław Guzik
ok≥adkaEfektywność systemu instytucjonalnego
a potencjał gospodarki opartej na wiedzy

2009/6

Adam P. Balcerzak
ok≥adkaCykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa

2009/1

Tatiana Fic
ok≥adkaPolityka gospodarcza – wokół dylematów i sporów

2007/6

Jerzy Hausner