Wyniki wyszukiwania hasła 1996 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaAgrobiznes
makroekonomika, tom 1

1996, ISBN 83-90166-53-4

Augustyn Woś
24,15 zł334
ok≥adkaAgrobiznes
mikroekonomika, tom 2

1996, ISBN 83-90166-53-4

Augustyn Woś
24,15 zł326


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaDeterminanty wydatków socjalnych w krajach strefy euro

2021/4

Agata Szymańska
ok≥adkaEfekty pobudzania i wypierania inwestycji publicznych w polsce i portugalii: studium porównawcze

2020/3

Agnieszka Domańska
ok≥adkaLuka dochodowa między nowymi i starymi krajami członkowskimi unii europejskiej i jej uwarunkowania w okresie 1996–2017


2020/3

Izabela Młynarzewska-Borowiec
ok≥adkaWpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej

2019/5

Katarzyna Świerczyńska
Łukasz Kryszak
ok≥adkaMacroeconomic Savings in Poland (Oszczędności makroekonomiczne w Polsce)

2015/4

Barbara Liberda
ok≥adkaZjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce

2014/3

Piotr Misztal
ok≥adkaMarże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej

2007/4

Michał Gradzewicz
Jan Hagemejer