Wyniki wyszukiwania hasła Marian Gorynia w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaRecenzja: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i w praktyce, pod redakcją Bogusława Fiedora, Mariana Goryni i Elżbiety Mączyńskiej

2021/5

Maciej Żukowski
ok≥adkaRecenzja: Marian Gorynia, Ekonomiczne, finansowe i menedżerskie aspekty zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw

2021/5

Bogusława Drelich-Skulska
ok≥adkaRecenzja: Ekonomia informacji (pod redakcją Przemysława Deszczyńskiego)

2021/2

Marian Gorynia
ok≥adkaHanna G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów

2020/5

Marian Gorynia
ok≥adkaEwolucja nauk ekonomicznych. Jedność i różnorodność (red. Marian Gorynia)

2020/4

Stanisław Czaja
ok≥adkaEwolucja nauk ekonomicznych. Jedność i różnorodność (red. Marian Gorynia)

2020/4

Łukasz Hardt
ok≥adkaO silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych

2020/2

Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
ok≥adkaDoktorat h.c.: prof. dr hab. Marian Gorynia

2019/3

ok≥adkaWspółczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

2018/5

Marian Gorynia
ok≥adkaInformacja w sprawie przygotowań do X Kongresu Ekonomistów Polskich

2018/2

Marian Gorynia
ok≥adkaMetaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt

2017/6

Marian Gorynia
ok≥adkaEkonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Maciej Bałtowski

2017/2

Marian Gorynia
ok≥adka90 lat istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2017/1

Marian Gorynia
ok≥adkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
ok≥adkaDeterminanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich – przegląd wyników badań

2014/5

Marian Gorynia
Piotr Trąpczyński
ok≥adkaOdpowiedź na uwagi polemisty

2014/3

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
ok≥adkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

2014/2

Marian Gorynia
ok≥adkaJan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy

2013/5

Marian Gorynia
ok≥adkaNauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki

2013/4

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
ok≥adkaKoszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa

2013/2

Marian Gorynia
Katarzyna Mroczek
ok≥adkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej

2012/4

Marian Gorynia
ok≥adkaRola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. Janusz Świerkocki

2012/2

Marian Gorynia
ok≥adkaBogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii

2012/1

Marian Gorynia
ok≥adkaWejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, red. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

2011/6

Jan Rymarczyk
ok≥adkaPrzystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

2011/4

Marian Gorynia
Barbara Jankowska
Maciej Pietrzykowski
Piotr Tarka
Marlena Dzikowska
ok≥adkaMarian Gorynia, International Business in Transition

2010/2

Janusz Świerkocki
ok≥adkaWzrost gospodarczy w krajach transformacji: korwengencja czy dywergencja?, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rapackiego

2010/1

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
ok≥adkaWybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej, red. Marian Gorynia

2009/1

Bogusław Fiedor
ok≥adkaMarian Gorynia, Barbara Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

2008/6

Piotr Dominiak
ok≥adkaAnna Zorska: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania

2008/3

Marian Gorynia
ok≥adkaEkonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem
a kooperacją

2008/2

Michał Brzeziński
Marian Gorynia
Zbigniew Hockuba
ok≥adkaGlobalne i krajowe uwarunkowania
funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

2008/1

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
ok≥adkaMarian Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw

2008/1

Tomasz Gołębiowski
ok≥adkaKoncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych

2007/3

Marian Gorynia
Barbara Jankowska