Wyniki wyszukiwania hasła 2005 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaSłownik rymowanek potocznego języka polskiego
O naszym stosunku do ludzi, języka i realiów codzienności

2005, ISBN 83-87251-79-8

Maria Nagajowa
14,70 zł160


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaRegulacja rynku narkotyków w Polsce w latach 1997–2005 a równowaga systemu instytucjonalnego

2020/5

Jakub Sukiennik
ok≥adkaInterdependence of Innovations
and Institutions: Consequences for GDP Growth

2017/5

Jacek Pietrucha
Rafał Żelazny
ok≥adkaInterwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku

2016/5

Bazyli Czyżewski
Anna Matuszczak
ok≥adkaSpołeczna odpowiedzialność uniwersytetu ekonomicznego

2016/3

Paweł Drobny
ok≥adkaDługość kwestionariusza a precyzja odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych

2015/5

Wojciech Hardy
ok≥adkaThe Prediction of the USD/EUR Spot Exchange Rate on the Basis of the Forward Exchange Rates (Prognozowanie kursu walutowego USD/EUR na podstawie jego notowań w transkacjach terminowych)

2015/4

Radim Gottwald
ok≥adkaMacierzyństwo a stawki płac kobiet w Polsce

2013/6

Leszek Morawski
Olga Pilipczuk
ok≥adkaNiestabilność polityki fiskalnej,
rozwój rynków finansowych i wzrost gospodarczy

2012/6

Łukasz Goczek
ok≥adkaIndeks optymalnego obszaru walutowego dla gospodarki polskiej

2012/3

Katarzyna Piłat
ok≥adkaKryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki

2010/4

Bogusław Fiedor
ok≥adkaKonwergencja płac w Unii Europejskiej (1995–2005)

2010/3

Aleksandra Parteka
Joanna Wolszczak-Derlacz
ok≥adkaEfektywność systemu instytucjonalnego
a potencjał gospodarki opartej na wiedzy

2009/6

Adam P. Balcerzak
ok≥adkaZbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce

2009/4

Waldemar Florczak
ok≥adkaCykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa

2009/1

Tatiana Fic
ok≥adkaOptymalna stopa inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego

2008/4

Paweł Baranowski
ok≥adkaPolityka gospodarcza – wokół dylematów i sporów

2007/6

Jerzy Hausner
ok≥adkaBezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995–2005

2007/4

Eugeniusz Kwiatkowski
Tomasz Tokarski